Indicaties

 • Decubitus
 • Ulcera
 • Diabetische voet
 • Geïnfecteerde wonden
 • Acute wonden
 • Traumatische wonden
 • Brandwonden
 • Wonddehiscentie

 

Contra indicaties en waarschuwingen

 • Kwaadaardig weefsel in de wond.

Kan wel gebruikt worden voor palliatieve zorg.

 • Fistels waarvan de oorsprong niet bekend is.

Bijvoorbeeld fistels naar organen of de buikholte.

 • Necrose.

Voor gebruik dient de wond gedebrideerd te worden.

 • Onbehandelde osteomyelitis.

Antibiotica inzetten en necrotisch botweefsel verwijderen.

 • Blootliggende zenuwen, vaten of organen.

Alle blootliggende zenuwen, vaten of organen moeten beschermd worden door fascia, weefsel of andere beschermende lagen.
Zorgvuldig handelen bij:
Patiënten met bloedverdunners, patiënten met hemostatische problemen en/of patiënten met bloedingen.